Aval Logo
Nowy Projekt Badawczy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o akronimie AVAL („Autonomous Vessel with an Air Look”) realizowany przez Fundację!

W czerwcu zespól badawczy Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska rozpoczął  wykonywanie zadań wchodzących w skład projektu badawczego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 4.1.4 „Badania Aplikacyjne”. Budżet projektu o akronimie AVAL wynosi 10.34 mln. PLN,  z czego 9.27 mln. PLN to dofinansowanie ze środków unijnych. Czas realizacji projektu przewidziano na 36 miesięcy.

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii ukierunkowanej na zapobieganie kolizjom bezzałogowych statków morskich (BSM), przy czym przewidziano w opracowaniu manewru antykolizyjnego udział Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP), dostarczającego na pokłady BSM danych o zagrożeniach,  inaczej niedostępnych.

Zadaniem Fundacji jest przeprowadzenie w jej Badawczo-Szkoleniowym Ośrodku Manewrowania Statkami w Iławie szeroko zakrojonych badań manewrów antykolizyjnych przy użyciu 4-ech modeli statków różnych typów, standardowo używanych do szkolenia z zakresu manewrowania statkami i odpowiednio zmodernizowanych dla wypełniania roli statków autonomicznych. Celem tych badań jest sprawdzenie większości elementów wchodzących w skład nowej technologii.

Projekt jest wykonywany przez konsorcjum , w skład którego – obok Fundacji - wchodzą Politechnika Białostocka i współpracująca z nią firma UpLogic oraz  firma Sup4Nav ze Szczecina.
Przewiduje się gotowość do wdrożenia  nowej technologii już od 2021 roku, co nie jest nierealne obserwując postępy  w przygotowaniach do budowy i budowie statków autonomicznych w różnych krajach.

Informacje o zakupach i przetargach dla wykonania projektów Aval: aval_przetargStrona projektuwww.aval-project.plfeir logo

email: office@ilawashiphandling.com.pl